Cô giáo là dòng sông

Địa chỉ: Xã Thanh Tùng
 • NGUYỄN PHƯƠNG ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo Vệ
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Kế Toán
  • Điện thoại:
   0835503502
  • Email:
   npanhmgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Nguyễn Thu Lúi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916424202
  • Email:
   nguyenthului1974@gmail.com
 • Trần Hồng Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916870889
  • Email:
   thutmgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 9/2014 giáo viên mầm non tại trường Mẫu giáo Thanh Tùng

 • TRIỆU QUYỀN CHĂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914420767
  • Email:
   tqchammgthanhtungpgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   vào ngành 1/9/2010

 • Võ Kim Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0919111892
  • Email:
   vkquyenmgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Phan Chúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0946781137
  • Email:
   pclymgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Lê Hồng Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947881005
  • Email:
   lhcammgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Đỗ Minh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947559474
 • Nguyễn Hồng Diểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913323996
  • Email:
   nhdiemmgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • nguyễn kim tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0818644806
  • Email:
   nktienmgthanhtung.pgddamdoi@camau.edu.vn